Příběh Evy

Příběh Evy

Příběh vznikl v rámci projektu PRÁCE PRO VŠECHNY – komplexní podpora zaměstnanosti zvláště ohrožených osob v Brně, který je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Registrační číslo projektu CZ.03.01.01/00/22_019/0000641

 

Na naše Karierové centrum se obrátila Eva. Toto je její příběh:   

Eva většinu svého života uklízela nebo pracovala v kuchyni jako pomocná kuchařka. Když se shodou neblahých okolností ocitala bez práce, hledala si opět něco podobného. Věřila, že pokud nemá na práci vysoké nároky, nebude mít problém ji najít. Přes inzerci se jí v hledání práce nedařilo, a tak zkoušela i další možnosti.  

Na Facebooku jedna podnikatelka v oblasti úklidových služeb hledala paní na úklid domácností a ordinací. Nejdříve se domlouvaly přes chat, pak si i telefonovaly. Pracovní doba, mzda i ostatní věci Evě vyhovovaly, zaměstnavatelka o ni rovněž měla velký zájem. Zdálo se, že je ruka v rukávě. Eva byla šťastná, že bude mít práci.  

Později přišla od zaměstnavatelky zpráva s dotazem: „Nejste Romka?“. Evu tato otázka překvapila a současně naštvala, ale odpověděla v klidu, že je Romka a nechápe, proč se jí na to zaměstnavatelka ptá. Ta jí bohužel oznámila, že Romku nemůže zaměstnat, neboť musí brát ohled na své zákazníky, kterým by to vadilo.  

Eva byla z takového jednání velmi rozladěná, ale jako většina Romů bohužel nezažila něco podobného poprvé. Vadilo jí, že s ní takto někdo zachází a připravuje ji o důstojnost, když ji kvůli jejímu romskému původu odmítá zaměstnat, ale současně měla pocit, že svět je nefér, že takoví lidé vždy byli a budou, ona to nezmění a nemá smysl to řešit.      

S Eviným názorem na věc jsme nesouhlasili, žijeme přece v právním státě, zákon o zaměstnanosti platí pro všechny a jednoznačně říká, že zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu a zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání. Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv diskriminace.  

V Karierovém centru jsme Evě našli práci, kde se nemusí obávat diskriminace nebo předsudků, ale bylo pro nás nemyslitelné, aby chování zaměstnavatelky, která Evu odmítla jen proto, že je Romka, zůstalo bez jakékoliv odezvy. Eva byla z počátku velmi skeptická a nevěřila, že by bylo možné s tím, že někteří lidé diskriminují Romy něco dělat, v žádném případě nechtěla chodit někde po úřadech nebo soudech, ale nakonec uznala, že proti bezpráví se má člověk ohradit a souhlasila, že zaměstnavatelce napíšeme, že diskriminovat někoho v přístupu k zaměstnání pro jeho etnický původ je zakázané a budeme žádat, aby se jí písemně omluvila.  

Zaměstnavatelce jsme vysvětlili, že porušila zákon a Evu svým chováním velmi urazila a diskriminovala v přístupu k zaměstnání. Za tři týdny Eva ke svému velkému překvapení obdržela dopis. Zaměstnavatelka v něm vyjádřila lítost nad tím, co Evě v chatu napsala, omluvila se jí za to, jak se k ní chovala, uznala, že to bylo z její strany velmi nevhodné a přislíbila, že v budoucnu se již k uchazečům o práci takto rozhodně chovat nebude. Evu dopis překvapil a skutečně potěšil.   

Dnes k tomu říká: „Když se mi dřív dělo bezpráví, jen jsem mlčela a byla nešťastná, ale dnes vím, že má smysl se ohradit. Za omluvu si sice nic nekoupíte, ale vrací Vám důstojnost.“  

Věříme, že Eva může být inspirací pro všechny, kteří se setkali s diskriminací při hledání nové práce, a že jim dodá odvahu ozvat se. V Kariérovém centru IQ Roma servisu Vám pomůžeme vyřešit i takové situace.