Proč se nevyjadřujeme k volbám?

Proč se nevyjadřujeme k volbám?

IQ Roma servis, z.s. je nestátní nezisková organizace. Jako taková se v médiích, na internetu ani na sociálních sítích neprezentuje svými volebními či politickými preferencemi. Stejně tak se svými osobními názory neprezentují jednotliví zaměstnanci během přímé práce s klienty či komunitou. 

Tento postoj ovšem neznamená, že v IQ Roma servisu nepodporujeme účast u voleb jako takovou. Volební právo je jedním z hlavních pilířů demokratické společnosti, i proto jsme se zapojili do kampaně organizace RomanoNet s názvem ME DŽAV! A so tu? (JÁ JDU! A co ty?), která motivuje Romy k účasti na lokální politice. Ve volebním týdnu jsme připravili pro zájemce přednášku a diskuzi s volební komisařkou a politologem zaměřenou na význam a mechanismus komunálních voleb. 

Konkrétní kandidáty, ať už romské nebo neromské, však prostřednictvím našich sociálních sítí, veřejných akcí ani dalších kanálů nepropagujeme a do budoucna na tom nechceme nic měnit. Politické dění komentujeme výjimečně a výhradně na faktické, nikoli ideologické či názorové, rovině. 

Motivujeme komunitu k účasti ve volbách, zájemcům poskytujeme základní informace o průběhu či významu voleb, ale ctíme svobodnou volbu každého jedince

Ve vlaku jsme se snažili zjistit, s čím si naši studenti datum 17. listopadu spojují. Studenti měli velmi malé povědomí o konkrétních událostech, pletl se jim komunismus a nacismus. Snažili jsme se jim předat alespoň základní informace o významu 17. listopadu. Na „vlastní kůži“ studenti pochopili vše sami přímo na Národní třídě. Celá ulice byla zaplněna ostrůvky mladého umění – divadla, koncerty, čtení. Od koncertu balkánské dechovky jsme se přesunuli na stand-up show s komiky z České republiky, Rumunska i z Ukrajiny. Akce plná různorodého umění a umělců z různých zemí by byla před rokem 1989 naprosto nemyslitelná.

Míjeli jsme komedianty převlečené za příslušníky StB na chůdách, jak z legrace pokřikují na dobře zabavené diváky: „Neshlukujte se! Paní, vy se shlukujete!“ Společně jsme rozsvítili svíčku na pietním místě a uctili památku demonstrujících, v roce 1989 zbitých studentů.  Naši romští studenti fascinovaně pozorovali, jak obrovské množství lidí přišlo do centra Prahy svátek společně oslavit. „To je dobře, že si to datum připomínáme, pro některé věci má smysl se obětovat,“ říkal nám jeden z našich studentů.  Neonacisty jsme nepotkali, naopak jsme hladce zapadli do veselého slavícího davu. Nebývá zvykem, aby se romští studenti účastnili oslav významných státních svátků. Snad se nám podařilo je vtáhnout alespoň do svátku, který patří i jim.