Právnická praxe v režimu novely insolvenčního zákona: Příběh II. Chráněné Osoby

Právnická praxe v režimu novely insolvenčního zákona: Příběh II. Chráněné Osoby

Přinášíme vám další příběh z právnické praxe související s podáváním návrhů na insolvenci. Druhý příběh velmi dobře ilustruje lidské hrdinství a obětavost k dětem. Vypovídá o paní Vlastě, která se vdala za muže, který již měl svoje 4 děti. S tímto mužem měla dítě a zastávala péči tyto o jeho 4 děti i poté, kdy rodinu dohnaly dluhy a ohrozily tak zázemí pro všechny děti.

 

Děti z předchozího vztahu manžela paní Vlasty do té doby pobývaly dětském domově, jelikož partner paní Vlasty se o děti nezvládal starat sám a biologická matka dětí se nacházela v dlouhodobém výkonu trestu. Díky paní Vlastně se tak děti mohly vrátit do domácí péče. Bohužel však paní Vlasta netušila, že se provdala za gamblera a notorického dlužníka, který ji po několika letech opustil a zanechal ji napospas jeho dluhům a s etickou povinností k jeho dětem. Aby jim zachovala rodinné zázemí a domov, pracovala dnem i nocí pro umoření jeho dluhů, a to až do důchodového věku, kdy se již dluhy staly neúnosnými.

Proto jsme pro paní Vlastu vypracovali návrh na rozvod manželství a po jeho podání na soud následně také insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Návrh samotný jsme však koncipovali tak, že samotní věřitelé o žádnou ze svých pohledávek nebudou ochuzeni, když se svých zákonných nároků budou domáhat na osobě skutečného dlužníka – tedy manžela, paní Vlasty, toho času v rozvodovém řízení.

Jedná se pro nás o historicky nejkratší průběh insolvenčního řízení od doby podání do rozhodnutí soudu o jeho povolení. Samotný návrh byl podaný v první polovině měsíce prosince, Soud rozhodl bezodkladně po Novém roce, hned první pracovní den v roce 2020. Tedy ani nevyčkal lhůty 2 měsíců pro přihlášení věřitelů, neboť ti, jak již bylo řečeno, se svých zákonných nároků mohou domáhat na osobě skutečného dlužníka. Paní Vlasta byla dlužníkem jen z titulu společného jmění manželů bez toho, aniž by se jakkoliv spoluúčastnila na tvorbě a narůstání dluhů.

V tomto případě jsme využili nového procesního institutu insolvenčního zákona – chráněných osob, mezi které mimo jiné patří důchodci. Pokud je dlužníkem osoba ve starobním či invalidním důchodu (II. + III. stupeň), bude osoba oddlužena v případě, že oddlužení nebylo po dobu 3 let zrušeno – tedy postačí, pokud osoba řádně splácí po dobu tří let. Oddlužení takovýchto osob se tedy stává výrazně jednodušší.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *